การฝากและถอนเงิน

เราไม่คิดค่าธรรมเนียมการฝากเงิน อย่างไรก็ตาม ระบบการชำระเงินอาจคิดค่าคอมมิชชั่นสำหรับบริการของตน ในฐานะส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราในการสร้างเงื่อนไขการซื้อขายที่ดีที่สุด เราจะคืนค่าใช้จ่ายในการฝากเงินที่ลูกค้าที่ต้องจ่าย ค่าธรรมเนียมการถอนจะแตกต่างกันไปตามวิธีการชำระเงิน

* ค่าธรรมเนียมการฝากและ/หรือถอนเงินที่คืนโดย ForexMart อาจตกเป็นภาระของลูกค้าในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย,การละเมิดข้อกำหนดใดๆของข้อตกลง,ไม่มีกิจกรรมการซื้อขายและอื่นๆ ทาง ForexMart ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินที่ชดเชยจากจำนวนเงินที่ถอนของลูกค้า

ระบบการชำระเงินบางระบบอาจไม่มีให้บริการในบางภูมิภาค
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง.
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ดำเนินการภายใน7 24 ชั่วโมง
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ดำเนินการภายใน7 24 ชั่วโมง
การฝากแบบทันที.
การฝากแบบทันที.
การฝากแบบทันที.
ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง.
ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง.
ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง.

ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง.
ดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียมระบบ: 1% (ไม่เกินกว่า 11,41 USD หรือ 10 EUR) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม - 1.39%.
ดำเนินการถอนภายใน 1-7 ชั่วโมงทำการ
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม- 2% ดำเนินการถอนภายใน 1-7 ชั่วโมงทำการ
ดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมง
ดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมง
ดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม - 0.0002 BTC.
ดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมง

ดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมง

ดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมง


ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง.

ระบบการชำระเงินบางระบบอาจไม่มีให้บริการในบางภูมิภาค

ข้อเสนอแนะ

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
กาแจ้งเตือนความเสี่ยง;
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้